90 392 225 30 62basinofisi@hotmail.com

Hoşgeldiniz. Bugün

29 Aralık Cuma Hutbesi: Başka Toplumlara Benzemekten Kaçınmak

Ana Sayfa » Genel » 29 Aralık Cuma Hutbesi: Başka Toplumlara Benzemekten Kaçınmak

BAŞKA TOPLUMLARA BENZEMEKTEN KAÇINMAK                                                                                                                        İndir

Muhterem Müslümanlar!

 Mensubu olmakla şeref duyduğumuz yüce İslam dininin yegâne hedefi; fert ve toplum olarak bütün müminleri iki cihan saadetine kavuşturmaktır. Dinimiz bu hedefe ulaşmak için ilkeler belirlemiştir. Kendine has bir dünya görüşü ve yaşam tarzı öngörmüştür. Bunun hayata yansıması ise Müslümanın söz ve fiillerinde bu ilkelere uymasıyla mümkündür. Bu sebeple dinimiz, diğer toplumları körü körüne taklit etmekten, onların örf ve adetlerini yapmaktan uzak durmamızı biz müminlere emretmiştir.

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’inde: “Sonra seni de ilahi emre dayalı bir din yoluna koyduk. Onu izle, bilmeyenlerin arzularına uyma.”(1) buyurmaktadır.

 Buna göre her bir Müslümana düşen, kendi dininin gereğince yaşamaktır. Gayrimüslimlere benzemek, onların kutsal saydığı gün ve vakitlerde onlar gibi hareket etmek dinimizce yasaklanmıştır. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:   “Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa, benzemeye çalıştığı toplumdandır.”(2) “Biz-den başkasına benzeyenler bizden değildir.”(3) Başka bir hadislerinde ise Efendimiz: “Muhakkak siz, önceki ümmetlerin yolunu (adetlerini) karış karış, arşın arşın takip edeceksiniz. Hatta onlar bir kertenkele deliğine girmiş olsalar siz de onları takip edeceksiniz. Sahabeler, onlar Yahudi ve Hristiyanlar mı? Diye sorduklarında, Efendimiz: “Ya kim olacak,” buyurdular.(4)

 

Muhterem Müslümanlar!

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Zaman hızla akıyor, ömür sermayesi gittikçe tükeniyor. Günleri dün eyledikçe sayılı günlerimiz azalıyor. Yılları tükettikçe biraz daha hesap gününe yaklaşıyoruz. Bizim için önemli olan geride bıraktığımız yılın muhasebesini yapıp varsa kulluk adına hata ve noksanlarımızı telafi ederek, geri kalan ömrümüzü Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde geçirmenin hesabını yapmaktır.

 Değerli Kardeşlerim! 

Müslümanlar için mukaddes sayılan gün ve geceler ya Kur’an-ı Azimü’ş-Şanın tarifi ya da Hz. Peygamber’in öğretisiyle tarafımıza bildirilmiştir. Bu yönüyle İslami bir referansa dayanmayan miladi yılbaşının kutlanması, İslam inanç, örf ve adetlerine aykırı bir takım eğlencelerle gecenin yaşanması dini değerlerimize uygun değildir.  En son ve Allah katında yegâne makbul din olan İslam’ın tebliği ile diğer dinlere ait inanç ve uygulamalar hükümsüz kılınmış, Müslümanlar olarak takip etmemiz gereken yol Kur’an-ı Kerim’in şu ayetiyle bizlere tarif edilmiştir. “İşte bu din benim dosdoğru yolumdur. Artık ona uyun, başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip doğru yoldan ayırır. İşte bunları sakınasınız diye Allah size emreder.”(5)

 Değerli Kardeşlerim! 

Hutbemi Fatiha Suresinin her gün beş vakit namazda okuduğumuz son ayetlerinin meali ile bitiriyorum: “Ancak Sana ibadet eder ve ancak Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola eriştir. Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayan ya da sapıtanların yoluna değil. (6)

 

1- Casiye Suresi Ayet 18
2- Ebu Davud, 3512
3- Tirmizi, 2695
4- Buhari, 6889
5- En’am Suresi Ayet
6- Fatiha Suresi Ayet  5 6 7

28 Aralık 2017

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Yorumlar

Facebook'ta Biz

 • Aralık 2017
  P S Ç P C C P
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
 • Burdur escort bayan Karaman escort bayan Edirne escort bayan Amasya escort bayan Erzincan escort bayan Uşak escort bayan Ordu escort bayan Alanya escort bayan Fethiye escort bayan Manavgat escort bayan Kırklareli escort bayan Aydın escort Atakum escort