Telefon90 392 225 30 63

Hoşgeldiniz. Bugün

KKTC Din İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Yeterlik Sınavı Sonuçları

KKTC Din İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Yeterlik Sınavı Sonuçları   296275 14 51 65 ALTMIŞBEŞ   296254 19 48 67 ALTMIŞYEDİ   244268 28 41 69 ALTMIŞDOKUZ   221765 20 25 45 KIRKBEŞ   248644 G 36 36 OTUZALTI   186343 G G ــــــ ــــــ   256246 13 53 66 ALTMIŞALTI   234928 14 49 63 ALTMIŞÜÇ   345007 23 42 65 ALTMIŞBEŞ   249826 24 55 79 YETMİŞDOKUZ   159909 G G ــــــ ــــــ   279529 25 22 47 KIRKYEDİ   229327 23 20 43 KIRKÜÇ   251973 19 54 73 YETMİŞÜÇ   254797 19 44 63 ALTMIŞÜÇ   238662 24 53 77 YETMİŞYEDİ   250240 22 23 45 KIRKBEŞ   219413 22 25 47 KIRKYEDİ   219253 12 24 34 OTUZDÖRT   173309 24 46 70 YETMİŞ   193206 24 22 46 KIRKALTI   253414 12 21 33 OTUZÜÇ   269181 21 36 57 ELLİYEDİ   292963 25 18 43 KIRKÜÇ   174375 18 21 39 OTUZDOKUZ 399716 11 49 60 ALTMIŞ 274158 25 57 82 SEKSENİKİ 13684002284 20 58 78 YETMİŞSEKİZ 401491 26 51 77 YETMİŞYEDİ 300040 23 54 77 YETMİŞYEDİ 184872 27 56 83 SEKSENÜÇ 259857 G G ــــــ ــــــ 163469 14 45 59 ELLİDOKUZ 289460 29 52 81 SEKSENBİR 308065 10 53 63 ALTMIŞÜÇ 250496 10 41 51 ELLİBİR 256574 17 55 72 YETMİŞİKİ 195588 G G ــــــ ــــــ 279279 13 45 58 ELLİSEKİZ 229517 7 22 29 YİRMİDOKUZ 261858 G G ــــــ ــــــ 191317 21 51 72 YETMİŞİKİ 319692 24 46 70 YETMİŞ 252533 13 46 59 ELLİDOKUZ 194717 22 44 66 ALTMIŞALTI 349295 20 39 59 ELLİDOKUZ 253063 15 20 35 OTUZBEŞ 143967 15 28 43 KIRKÜÇ 219080 G G ــــــ ــــــ 242510 G G ــــــ ــــــ 306380 9 30 39 OTUZDOKUZ 318763 24 50 74 YETMİŞDÖRT 343279 25 54 79 YETMİŞDOKUZ 231062 26 53 79 YETMİŞDOKUZ 274147 18 42 60 ALTMIŞ 257968 26 19 45 KIRKBEŞ 249513 27 51 78 YETMİŞSEKİZ 181386 24 51 75 YETMİŞBEŞ 240697 26 53 79 YETMİŞDOKUZ 311627 17 54 71 YETMİŞBİR 312388 20 46 66 ALTMIŞALTI 165039 16 56 72 YETMİŞİKİ 182202 21 56 77 YETMİŞYEDİ 148948 21 19 40 KIRK 217926 17 42 59 ELLİDOKUZ 222444 17 37 54 ELLİDÖRT 132752 24 49 73 YETMİŞÜÇ 135270 31 53 84 SEKSENDÖRT 221522 19 47 66 ALTMIŞALTI 146950 23 53 76 YETMİŞALTI 376229 19 59 78 YETMİŞSEKİZ 362451 17 55 72 YETMİŞİKİ 313664 26 34 60 ALTMIŞ 178156 33 51 84 SEKSENDÖRT 132464 24 46 70 YETMİŞ 242783 17 53 70 YETMİŞ 176112 16 47 63 ALTMIŞÜÇ 350957 16 54 70 YETMİŞ 140909 18 49 67 ALTMIŞYEDİ 136052 29 51 80 SEKSEN 234077 25 56 81 SEKSENBİR 135896 18 50 68 ALTMIŞSEKİZ 178256 22 45 67 ALTMIŞYEDİ 164671 21 55 76 YETMİŞALTI 209718 21 43 64 ALTMIŞDÖRT 132315 26 53 79 YETMİŞDOKUZ 362613 19 53 72 YETMİŞİKİ 190841 24 57 81 SEKSENBİR 178385 20 43 63 ALTMIŞÜÇ 161498 15 36 51 ELLİBİR 395600 17 57 74 YETMİŞDÖRT 148224 15 54 69 ALTMIŞDOKUZ 178624 7 43 50 ELLİ 143770 18 26 44 KIRKDÖRT 131425 23 51 74 YETMİŞDÖRT 225453 15 40 55 ELLİBEŞ 333812 18 55 73 YETMİŞÜÇ 178383 18 36 54 ELLİDÖRT 363191 22 34 56 ELLİALTI 149110 25 46 71 YETMİŞBİR 189194 24 48 72 YETMİŞİKİ 140204 29 50 79 YETMİŞDOKUZ 189027 23 57 80 SEKSEN 203980 27 52 79 YETMİŞDOKUZ 185007 G G ــــــ ــــــ   221647 21 18 39 OTUZDOKUZ   189246 21 42 63 ALTMIŞÜÇ   179096 G G ــــــ ــــــ   187801 26 41 67 ALTMIŞYEDİ   236934 16 38 54 ELLİDÖRT   114181 30 56 86 SEKSENALTI   235297 26 52 78 YETMİŞSEKİZ   164568 13 27 40 KIRK   227918 18 45 63 ALTMIŞÜÇ   175334 20 15 35 OTUZBEŞ   147902 29 47 76 YETMİŞALTI   174196 21 15 36 OTUZALTI   168791 18 G 18 ONSEKİZ   142153 19 18 37 OTUZYEDİ   137798 29 33 62 ALTMIŞİKİ   132723 28 43 71 YETMİŞBİR   215498 14 43 57 ELLİYEDİ   362652 19 45 64 ALTMIŞDÖRT   363083 15 41 56 ELLİALTI   135840 31 54 85 SEKSENBEŞ   226844 29 48 77 YETMİŞYEDİ   245102 24 41 65 ALTMIŞBEŞ   157767 16 36 52 ELLİİKİ   213744 25 33 58 ELLİSEKİZ   144399 30 45 75 YETMİŞBEŞ   198580 24 32 56 ELLİALTI   147786 G 51 51 ELLİBİR   315619 19 52 71 YETMİŞBİR   316663 25 41 66 ALTMIŞALTI   202533 G G ــــــ ــــــ   190842 18 33 51 ELLİBİR   149716 20 22 42 KIRKİKİ   229685 26 33 59 ELLİDOKUZ   221874 32 46 78 YETMİŞSEKİZ   210956 19 7 26 YİRMİALTI   157245 19 23 42 KIRKİKİ   214404 29 47 76 YETMİŞALTI   147606 23 38 61 ALTMIŞBİR   382306 24 59 83 SEKSENÜÇ   207130 G G ــــــ ــــــ   131166 25 13 38 OTUZSEKİZ   240517 24 18 42 KIRKİKİ   174425 16 42 58 ELLİSEKİZ   382695 21 32 53 ELLİÜÇ   382766 19 45 64 ALTMIŞDÖRT   211587 21 37 58 ELLİSEKİZ   201501 28 36 64 ALTMIŞDÖRT   161773 24 23 47 KIRKYEDİ   112151 G G ــــــ ــــــ   353458 26 48 74 YETMİŞDÖRT   363645 21 46 67 ALTMIŞYEDİ   149503 26 29 55 ELLİBEŞ   317924 21 54 75 YETMİŞBEŞ   179616 17 34 51 ELLİBİR   148081 27 38 65 ALTMIŞBEŞ   182591 15 40 55 ELLİBEŞ   195677 33 40 73 YETMİŞÜÇ   250502 17 38 55 ELLİBEŞ   164335 31 33 64 ALTMIŞDÖRT   179826 22 15 35 OTUZBEŞ   314229 26 51 77 YETMİŞYEDİ   315840 G 20 20 YİRMİ   190657 27 35 62 ALTMIŞİKİ   391960 26 48 74 YETMİŞDÖRT   186569 25 G 25 YİRMİBEŞ   135876 20 45 65 ALTMIŞBEŞ   164734 17 23 40 KIRK   141182 29 18 47 KIRKYEDİ   171213 24 42 66 ALTMIŞALTI   186578 10 G 10 ON   263443 16 35 51 ELLİBİR   352706 30 42 72 YETMİŞİKİ   244651 26 33 59 ELLİDOKUZ   258032 33 40 73 YETMİŞÜÇ   163044 G G ــــــ ــــــ   197428 22 34 56 ELLİALTI   137635 25 28 53 ELLİÜÇ   221080 20 21 41 KIRKBİR   378586 27 53 80 SEKSEN   189906 15 35 50 ELLİ   186788 25 51 76 YETMİŞALTI   338038 29 57 86 SEKSENALTI   142955 23 32 55 ELLİBEŞ   162901 29 35 64 ALTMIŞDÖRT   205101 22 37 59 ELLİDOKUZ   258805 22 22 44 KIRKDÖRT   393434 25 22 47 KIRKYEDİ   330263 20 33 53 ELLİÜÇ   308121 11 28 39 OTUZDOKUZ   230592 20 14 34 OTUZDÖRT   297820 16 30 46 KIRKALTI   257379 22 44 64 ALTMIŞDÖRT   309724 22 19 41 KIRKBİR   384686 23 44 67 ALTMIŞYEDİ   337390 18 33 51 ELLİBİR   245325 24 53 77 YETMİŞYEDİ   142844 24 18 42 KIRKİKİ   394175 32 37 69 ALTMIŞDOKUZ   251146 21 16 37 OTUZYEDİ   220577 32 52 84 SEKSENDÖRT   240577 25 14 39 OTUZDOKUZ   350546 24 41 65 ALTMIŞBEŞ   221908 24 43 67 ALTMIŞYEDİ   381183 22 47 69 ALTMIŞDOKUZ   345542 28 19 47 KIRKYEDİ   333305 20 16 36 OTUZALTI   262354 27 42 69 ALTMIŞDOKUZ   316902 23 24 47 KIRKYEDİ                         Devamı İçin Tıklayınız

Hala Sultan Tekkesinde ibadet heyeacanı

Hala Sultan Tekkesinde ibadet heyeacanı Din İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı vesilesiyle Hala Sultan Tekkesine dün, yüzlerce kişinin katıldığı bir ziyaret gerçekleştirdi. Lefkoşa, Gazimagusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele’ de oluşturulan toplanma noktalarından, Din İşleri Başkanlığınca kendilerine tahsis edilen otobüslerle sabah sekizde hareket eden 300Devamı İçin Tıklayınız

Hala Sultan Tekkesi; yarın sadece Din İşleri Başkanlığı ziyaretçilerine açık olacak

Hala Sultan Tekkesi; yarın sadece Din İşleri Başkanlığı ziyaretçilerine açık olacak Kurban Bayramı münasebetiyle Din İşleri Başkanlığınca 28 Ağustos 2018 Salı günü (Yarın) Hala Sultan Tekkesi’ ne ziyaret gerçekleştirilecektir. Yapılan diğer ziyaretlerde olduğu gibi yarınki ziyarette de Hala Sultan Tekkesine sadece Din İşleri Başkanlığı organizasyonuyla gidenler girebilecek, Başkanlık konvoyu dışındaDevamı İçin Tıklayınız

Kurban Bayramı Hutbesi: Kurban Bayramı

Kurban Bayramı Hutbesi: Kurban Bayramı Muhterem Müminler! Hicret’in ikinci yılı, Zilhicce ayının onuncu günüydü. Peygamberimiz (s.a.s.), ashâbıyla birlikte ilk kez Kurban Bayramı’nı idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resûlü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazınınDevamı İçin Tıklayınız

Din İşleri Başkanı Atalay’ın Kurban Bayramı Mesajı

Din İşleri Başkanı Atalay’ın Kurban Bayramı Mesajı Ülke genelinde 21 Ağustos 2018 Salı günü saat 07.00’da kılınacak bayram namazıyla bir Kurban Bayramına daha adım atmış olacağız. Özü itibari ile Cenab-ı Hakk’a bağlılığımızın ifadesi ve ona teslimiyetin göstergesi olan Kurban, hem müminler açısından, hem toplumun diğer fertleri açısından hem de bizzat toplumun kendisiDevamı İçin Tıklayınız

Din Hizmetleri Yeterlik Sınav Duyurusu

Din Hizmetleri Yeterlik Sınav Duyurusu Din İşleri Başkanlığı Din İşleri Sınav Komisyonu Yeterlik Sınav duyurusudur:          KKTC DİN İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ YETERLİK SINAVI DUYURUSU 18.08.2018 Sınav Yeri, Tarih ve Saati: Din Hizmetleri (İmam ve Müezzinlik) Sınıfı ilk kadrolarına atamalara başvuru hakkı kazanabilmek için öngörülen düzeydeDevamı İçin Tıklayınız

KKTC genelinde Kurban Bayramı namazı saat 07.00’da kılınacak

KKTC genelinde Kurban Bayramı namazı saat 07.00’da kılınacak BAYRAM NAMAZI     Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır. Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibeDevamı İçin Tıklayınız

10 Ağustos Cuma Hutbesi: Kurban, Allah’a Yakınlaşma Vesilesidir

10 Ağustos Cuma Hutbesi: Kurban, Allah’a Yakınlaşma Vesilesidir Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz kurbanlarımız hakkında şöyle buyuruyor: “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. O’na ulaşacak olan sadece sizin takvânızdır…”[1] Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Âdemoğlu kurban bayramıDevamı İçin Tıklayınız

Hala Sultan Tekkesi’ne Bayram Ziyareti için kayıtlar başladı

Hala Sultan Tekkesi’ne Bayram Ziyareti için kayıtlar başladı Din İşleri Başkanlığınca, Kurban Bayramı münasebetiyle 28 Ağustos 2018 Salı günü, normal zamanlarda geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından 1000 kişinin katılımıyla Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirilecektir. Ziyarete katılmak isteyenler, 13 Ağustos 2018 tarihine kadar, aşağıdaki irtibat noktalarındanDevamı İçin Tıklayınız

03 Ağustos 2018 Cuma Hutbesi: Cami ve Cemaat Adabı

03 Ağustos 2018 Cuma Hutbesi: Cami ve Cemaat Adabı 03 Ağustos 2018 Cuma Hutbesi: Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in dünyadaki son günüydü. O sabah, hastalığından dolayı mescide gidememişti. Evinin mescide bakan penceresini araladı ve sabah namazı kılan ashabını bir müddet seyretti. Ashâb-ı kirâmın, saf tutarak Hz. Ebû Bekir’in imametinde cemaatleDevamı İçin Tıklayınız

Imam urges respect for Hala Sultan Tekke complex

Imam urges respect for Hala Sultan Tekke complex The Imam of the Hala Sultan Tekke mosque complex in Larnaca on Tuesday urged visitors to respect the sanctity of the place and dress accordingly when visiting. Following media reports that there have been reactions from visitors who have been asked to wear robes before entering the grounds of the complex, Iman Shakir Alemdar said that this is commonDevamı İçin Tıklayınız

Sanayi Camisi 2019’da İbadete Açılacak

Sanayi Camisi 2019’da İbadete Açılacak Lefkoşa Sanayi Caminin temel atma töreni gerçekleştirildi. 230 metre kare büyüklüğünde yapılması planlanan caminin Ocak 2019’da bitirilmesi hedefleniyor. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sanayi Dairesi, Lefkoşa Sanayi Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği katkıları ve Türkiyenin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalıkınma ve Ekonomi İşbirliğiDevamı İçin Tıklayınız

Atalay. Limasol’daki Camileri Ziyaret Etti

Atalay. Limasol’daki Camileri Ziyaret Etti Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Limasol Bölgesindeki Piskobu Camii, Pir Ali Dede Tekkesi, Arnavut ve Köprülü camilerini, mezar ve şehitlikleri ziyaret etti. Güney’deki Türklere ait kutsal mekânları ve Müslümanları ziyaret edip durum tespiti yapmak ve sorunları belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, günlükDevamı İçin Tıklayınız

27 Temmuz 2018 Cuma Hutbesi: İman-Amel İlişkisi

27 Temmuz 2018 Cuma Hutbesi: İman-Amel İlişkisi Aziz Müminler! Resûlullah (s.a.s) bir gün bineğiyle giderken arkasında oturan Muâz b. Cebel’e “Yâ Muâz!” diye seslendi. Muâz, “Buyur yâ Resûlallah! Emret!” diyerek cevap verdi. Peygamberimiz tekrar, “Yâ Muâz!” diye seslendi. Muâz yine “Buyur yâ Resûlallah! Emret!” dedi. Bu durum üç defa tekrarlandı. Daha sonra AllahDevamı İçin Tıklayınız

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KKTC Din İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Yeterlik Sınavı Sonuçları

  296275 14 51 65 ALTMIŞBEŞ   296254 19 48 67 ALTMIŞYEDİ   244268 28 41 69 ALTMIŞDOKUZ   221765 20 25 45 KIRKBEŞ   248644 G 36 36 OTUZALTI   186343 G G ــــــ ــــــ   256246 13 53 66 ALTMIŞALTI   234928 14 49 63 ALTMIŞÜÇ   345007 23 42 65 ALTMIŞBEŞ   249826 24 55 79 YETMİŞDOKUZ   159909 G G ــــــ ــــــ   279529 25 22 47 KIRKYEDİ   229327 23 20 43 KIRKÜÇ   251973 19 54 73 YETMİŞÜÇ   254797 19 44 63 ALTMIŞÜÇ   238662 24 53 77 YETMİŞYEDİ   250240 22 23 45 KIRKBEŞ   219413 22 25 47 KIRKYEDİ   219253 12 24 34 OTUZDÖRT   173309 24 46 70 YETMİŞ   193206 24 22 46 KIRKALTI   253414 12 21 33 OTUZÜÇ   269181 21 36 57 ELLİYEDİ   292963 25 18 43 KIRKÜÇ   174375 18 21 39 OTUZDOKUZ 399716 11 49 60 ALTMIŞ 274158 25 57 82 SEKSENİKİ 13684002284 20 58 78 YETMİŞSEKİZ 401491 26 51 77 YETMİŞYEDİ 300040 23 54 77 YETMİŞYEDİ 184872 27 56 83 SEKSENÜÇ 259857 G G ــــــ ــــــ 163469 14 45 59 ELLİDOKUZ 289460 29 52 81 SEKSENBİR 308065 10 53 63 ALTMIŞÜÇ 250496 10 41 51 ELLİBİR 256574 17 55 72 YETMİŞİKİ 195588 G G ــــــ ــــــ 279279 13 45 58 ELLİSEKİZ 229517 7 22 29 YİRMİDOKUZ 261858 G G ــــــ ــــــ 191317 21 51 72 YETMİŞİKİ 319692 24 46 70 YETMİŞ 252533 13 46 59 ELLİDOKUZ 194717 22 44 66 ALTMIŞALTI 349295 20 39 59 ELLİDOKUZ 253063 15 20 35 OTUZBEŞ 143967 15 28 43 KIRKÜÇ 219080 G G ــــــ ــــــ 242510 G G ــــــ ــــــ 306380 9 30 39 OTUZDOKUZ 318763 24 50 74 YETMİŞDÖRT 343279 25 54 79 YETMİŞDOKUZ 231062 26 53 79 YETMİŞDOKUZ 274147 18 42 60 ALTMIŞ 257968 26 19 45 KIRKBEŞ 249513 27 51 78 YETMİŞSEKİZ 181386 24 51 75 YETMİŞBEŞ 240697 26 53 79 YETMİŞDOKUZ 311627 17 54 71 YETMİŞBİR 312388 20 46 66 ALTMIŞALTI 165039 16 56 72 YETMİŞİKİ 182202 21 56 77 YETMİŞYEDİ 148948 21 19 40 KIRK 217926 17 42 59 ELLİDOKUZ 222444 17 37 54 ELLİDÖRT 132752 24 49 73 YETMİŞÜÇ 135270 31 53 84 SEKSENDÖRT 221522 19 47 66 ALTMIŞALTI 146950 23 53 76 YETMİŞALTI 376229 19 59 78 YETMİŞSEKİZ 362451 17 55 72 YETMİŞİKİ 313664 26 34 60 ALTMIŞ 178156 33 51 84 SEKSENDÖRT 132464 24 46 70 YETMİŞ 242783 17 53 70 YETMİŞ 176112 16 47 63 ALTMIŞÜÇ 350957 16 54 70 YETMİŞ 140909 18 49 67 ALTMIŞYEDİ 136052 29 51 80 SEKSEN 234077 25 56 81 SEKSENBİR 135896 18 50 68 ALTMIŞSEKİZ 178256 22 45 67 ALTMIŞYEDİ 164671 21 55 76 YETMİŞALTI 209718 21 43 64 ALTMIŞDÖRT 132315 26 53 79 YETMİŞDOKUZ 362613 19 53 72 YETMİŞİKİ 190841 24 57 81 SEKSENBİR 178385 20 43 63 ALTMIŞÜÇ 161498 15 36 51 ELLİBİR 395600 17 57 74 YETMİŞDÖRT 148224 15 54 69 ALTMIŞDOKUZ 178624 7 43 50 ELLİ 143770 18 26 44 KIRKDÖRT 131425 23 51 74 YETMİŞDÖRT 225453 15 40 55 ELLİBEŞ 333812 18 55 73 YETMİŞÜÇ 178383 18 36 54 ELLİDÖRT 363191 22 34 56 ELLİALTI 149110 25 46 71 YETMİŞBİR 189194 24 48 72 YETMİŞİKİ 140204 29 50 79 YETMİŞDOKUZ 189027 23 57 80 SEKSEN 203980 27 52 79 YETMİŞDOKUZ 185007 G G ــــــ ــــــ   221647 21 18 39 OTUZDOKUZ   189246 21 42 63 ALTMIŞÜÇ   179096 G G ــــــ ــــــ   187801 26 41 67 ALTMIŞYEDİ   236934 16 38 54 ELLİDÖRT   114181 30 56 86 SEKSENALTI   235297 26 52 78 YETMİŞSEKİZ   164568 13 27 40 KIRK   227918 18 45 63 ALTMIŞÜÇ   175334 20 15 35 OTUZBEŞ   147902 29 47 76 YETMİŞALTI   174196 21 15 36 OTUZALTI   168791 18 G 18 ONSEKİZ   142153 19 18 37 OTUZYEDİ   137798 29 33 62 ALTMIŞİKİ   132723 28 43 71 YETMİŞBİR   215498 14 43 57 ELLİYEDİ   362652 19 45 64 ALTMIŞDÖRT   363083 15 41 56 ELLİALTI   135840 31 54 85 SEKSENBEŞ   226844 29 48 77 YETMİŞYEDİ   245102 24 41 65 ALTMIŞBEŞ   157767 16 36 52 ELLİİKİ   213744 25 33 58 ELLİSEKİZ   144399 30 45 75 YETMİŞBEŞ   198580 24 32 56 ELLİALTI   147786 G 51 51 ELLİBİR   315619 19 52 71 YETMİŞBİR   316663 25 41 66 ALTMIŞALTI   202533 G G ــــــ ــــــ   190842 18 33 51 ELLİBİR   149716 20 22 42 KIRKİKİ   229685 26 33 59 ELLİDOKUZ   221874 32 46 78 YETMİŞSEKİZ   210956 19 7 26 YİRMİALTI   157245 19 23 42 KIRKİKİ   214404 29 47 76 YETMİŞALTI   147606 23 38 61 ALTMIŞBİR   382306 24 59 83 SEKSENÜÇ   207130 G G ــــــ ــــــ   131166 25 13 38 OTUZSEKİZ   240517 24 18 42 KIRKİKİ   174425 16 42 58 ELLİSEKİZ   382695 21 32 53 ELLİÜÇ   382766 19 45 64 ALTMIŞDÖRT   211587 21 37 58 ELLİSEKİZ   201501 28 36 64 ALTMIŞDÖRT   161773 24 23 47 KIRKYEDİ   112151 G G ــــــ ــــــ   353458 26 48 74 YETMİŞDÖRT   363645 21 46 67 ALTMIŞYEDİ   149503 26 29 55 ELLİBEŞ   317924 21 54 75 YETMİŞBEŞ   179616 17 34 51 ELLİBİR   148081 27 38 65 ALTMIŞBEŞ   182591 15 40 55 ELLİBEŞ   195677 33 40 73 YETMİŞÜÇ   250502 17 38 55 ELLİBEŞ   164335 31 33 64 ALTMIŞDÖRT   179826 22 15 35 OTUZBEŞ   314229 26 51 77 YETMİŞYEDİ   315840 G 20 20 YİRMİ   190657 27 35 62 ALTMIŞİKİ   391960 26 48 74 YETMİŞDÖRT   186569 25 G 25 YİRMİBEŞ   135876 20 45 65 ALTMIŞBEŞ   164734 17 23 40 KIRK   141182 29 18 47 KIRKYEDİ   171213 24 42 66 ALTMIŞALTI   186578 10 G 10 ON   263443 16 35 51 ELLİBİR   352706 30 42 72 YETMİŞİKİ   244651 26 33 59 ELLİDOKUZ   258032 33 40 73 YETMİŞÜÇ   163044 G G ــــــ ــــــ   197428 22 34 56 ELLİALTI   137635 25 28 53 ELLİÜÇ   221080 20 21 41 KIRKBİR   378586 27 53 80 SEKSEN   189906 15 35 50 ELLİ   186788 25 51 76 YETMİŞALTI   338038 29 57 86 SEKSENALTI   142955 23 32 55 ELLİBEŞ   162901 29 35 64 ALTMIŞDÖRT   205101 22 37 59 ELLİDOKUZ   258805 22 22 44 KIRKDÖRT   393434 25 22 47 KIRKYEDİ   330263 20 33 53 ELLİÜÇ   308121 11 28 39 OTUZDOKUZ   230592 20 14 34 OTUZDÖRT   297820 16 30 46 KIRKALTI   257379 22 44 64 ALTMIŞDÖRT   309724 22 19 41 KIRKBİR   384686 23 44 67 ALTMIŞYEDİ   337390 18 33 51 ELLİBİR   245325 24 53 77 YETMİŞYEDİ   142844 24 18 42 KIRKİKİ   394175 32 37 69 ALTMIŞDOKUZ   251146 21 16 37 OTUZYEDİ   220577 32 52 84 SEKSENDÖRT   240577 25 14 39 OTUZDOKUZ   350546 24 41 65 ALTMIŞBEŞ   221908 24 43 67 ALTMIŞYEDİ   381183 22 47 69 ALTMIŞDOKUZ   345542 28 19 47 KIRKYEDİ   333305 20 16 36 OTUZALTI   262354 27 42 69 ALTMIŞDOKUZ   316902 23 24 47 KIRKYEDİ                        

SOSYAL MEDYADA BİZ

HIZLI İLETİŞİM FORMU

Güvenlik Sorusu 10 + 3

DUYURULAR

SON EKLENENLER

 • KKTC Din İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Yeterlik Sınavı Sonuçları

  KKTC Din İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Yeterlik Sınavı Sonuçları   296275 14 51 65 ALTMIŞBEŞ   296254 19 48 67 ALTMIŞYEDİ   244268 28 41 69 ALTMIŞDOKUZ   221765 20 25 45 KIRKBEŞ   248644 G 36 36 OTUZALTI   186343 G G ــــــ ــــــ   256246 13 53 66 ALTMIŞALTI   234928 14 49 63 ALTMIŞÜÇ   345007 23 42 65 ALTMIŞBEŞ   249826 24 55 79 YETMİŞDOKUZ   159909 G G ــــــ ــــــ   279529 25 22 47 KIRKYEDİ   229327 23 20 43 KIRKÜÇ   251973 19 54 73 YETMİŞÜÇ   254797 19 44 63 ALTMIŞÜÇ   238662 24 53 77 YETMİŞYEDİ   250240 22 23 45 KIRKBEŞ   219413 22 25 47 KIRKYEDİ   219253 12 24 34 OTUZDÖRT   173309 24 46 70 YETMİŞ   193206 24 22 46 KIRKALTI   253414 12 21 33 OTUZÜÇ   269181 21 36 57 ELLİYEDİ   292963 25 18 43 KIRKÜÇ   174375 18 21 39 OTUZDOKUZ 399716 11 49 60 ALTMIŞ 274158 25 57 82 SEKSENİKİ 13684002284 20 58 78 YETMİŞSEKİZ 401491 26 51 77 YETMİŞYEDİ 300040 23 54 77 YETMİŞYEDİ 184872 27 56 83 SEKSENÜÇ 259857 G G ــــــ ــــــ 163469 14 45 59 ELLİDOKUZ 289460 29 52 81 SEKSENBİR 308065 10 53 63 ALTMIŞÜÇ 250496 10 41 51 ELLİBİR 256574 17 55 72 YETMİŞİKİ 195588 G G ــــــ ــــــ 279279 13 45 58 ELLİSEKİZ 229517 7 22 29 YİRMİDOKUZ 261858 G G ــــــ ــــــ 191317 21 51 72 YETMİŞİKİ 319692 24 46 70 YETMİŞ 252533 13 46 59 ELLİDOKUZ 194717 22 44 66 ALTMIŞALTI 349295 20 39 59 ELLİDOKUZ 253063 15 20 35 OTUZBEŞ 143967 15 28 43 KIRKÜÇ 219080 G G ــــــ ــــــ 242510 G G ــــــ ــــــ 306380 9 30 39 OTUZDOKUZ 318763 24 50 74 YETMİŞDÖRT 343279 25 54 79 YETMİŞDOKUZ 231062 26 53 79 YETMİŞDOKUZ 274147 18 42 60 ALTMIŞ 257968 26 19 45 KIRKBEŞ 249513 27 51 78 YETMİŞSEKİZ 181386 24 51 75 YETMİŞBEŞ 240697 26 53 79 YETMİŞDOKUZ 311627 17 54 71 YETMİŞBİR 312388 20 46 66 ALTMIŞALTI 165039 16 56 72 YETMİŞİKİ 182202 21 56 77 YETMİŞYEDİ 148948 21 19 40 KIRK 217926 17 42 59 ELLİDOKUZ 222444 17 37 54 ELLİDÖRT 132752 24 49 73 YETMİŞÜÇ 135270 31 53 84 SEKSENDÖRT 221522 19 47 66 ALTMIŞALTI 146950 23 53 76 YETMİŞALTI 376229 19 59 78 YETMİŞSEKİZ 362451 17 55 72 YETMİŞİKİ 313664 26 34 60 ALTMIŞ 178156 33 51 84 SEKSENDÖRT 132464 24 46 70 YETMİŞ 242783 17 53 70 YETMİŞ 176112 16 47 63 ALTMIŞÜÇ 350957 16 54 70 YETMİŞ 140909 18 49 67 ALTMIŞYEDİ 136052 29 51 80 SEKSEN 234077 25 56 81 SEKSENBİR 135896 18 50 68 ALTMIŞSEKİZ 178256 22 45 67 ALTMIŞYEDİ 164671 21 55 76 YETMİŞALTI 209718 21 43 64 ALTMIŞDÖRT 132315 26 53 79 YETMİŞDOKUZ 362613 19 53 72 YETMİŞİKİ 190841 24 57 81 SEKSENBİR 178385 20 43 63 ALTMIŞÜÇ 161498 15 36 51 ELLİBİR 395600 17 57 74 YETMİŞDÖRT 148224 15 54 69 ALTMIŞDOKUZ 178624 7 43 50 ELLİ 143770 18 26 44 KIRKDÖRT 131425 23 51 74 YETMİŞDÖRT 225453 15 40 55 ELLİBEŞ 333812 18 55 73 YETMİŞÜÇ 178383 18 36 54 ELLİDÖRT 363191 22 34 56 ELLİALTI 149110 25 46 71 YETMİŞBİR 189194 24 48 72 YETMİŞİKİ 140204 29 50 79 YETMİŞDOKUZ 189027 23 57 80 SEKSEN 203980 27 52 79 YETMİŞDOKUZ 185007 G G ــــــ ــــــ   221647 21 18 39 OTUZDOKUZ   189246 21 42 63 ALTMIŞÜÇ   179096 G G ــــــ ــــــ   187801 26 41 67 ALTMIŞYEDİ   236934 16 38 54 ELLİDÖRT   114181 30 56 86 SEKSENALTI   235297 26 52 78 YETMİŞSEKİZ   164568 13 27 40 KIRK   227918 18 45 63 ALTMIŞÜÇ   175334 20 15 35 OTUZBEŞ   147902 29 47 76 YETMİŞALTI   174196 21 15 36 OTUZALTI   168791 18 G 18 ONSEKİZ   142153 19 18 37 OTUZYEDİ   137798 29 33 62 ALTMIŞİKİ   132723 28 43 71 YETMİŞBİR   215498 14 43 57 ELLİYEDİ   362652 19 45 64 ALTMIŞDÖRT   363083 15 41 56 ELLİALTI   135840 31 54 85 SEKSENBEŞ   226844 29 48 77 YETMİŞYEDİ   245102 24 41 65 ALTMIŞBEŞ   157767 16 36 52 ELLİİKİ   213744 25 33 58 ELLİSEKİZ   144399 30 45 75 YETMİŞBEŞ   198580 24 32 56 ELLİALTI   147786 G 51 51 ELLİBİR   315619 19 52 71 YETMİŞBİR   316663 25 41 66 ALTMIŞALTI   202533 G G ــــــ ــــــ   190842 18 33 51 ELLİBİR   149716 20 22 42 KIRKİKİ   229685 26 33 59 ELLİDOKUZ   221874 32 46 78 YETMİŞSEKİZ   210956 19 7 26 YİRMİALTI   157245 19 23 42 KIRKİKİ   214404 29 47 76 YETMİŞALTI   147606 23 38 61 ALTMIŞBİR   382306 24 59 83 SEKSENÜÇ   207130 G G ــــــ ــــــ   131166 25 13 38 OTUZSEKİZ   240517 24 18 42 KIRKİKİ   174425 16 42 58 ELLİSEKİZ   382695 21 32 53 ELLİÜÇ   382766 19 45 64 ALTMIŞDÖRT   211587 21 37 58 ELLİSEKİZ   201501 28 36 64 ALTMIŞDÖRT   161773 24 23 47 KIRKYEDİ   112151 G G ــــــ ــــــ   353458 26 48 74 YETMİŞDÖRT   363645 21 46 67 ALTMIŞYEDİ   149503 26 29 55 ELLİBEŞ   317924 21 54 75 YETMİŞBEŞ   179616 17 34 51 ELLİBİR   148081 27 38 65 ALTMIŞBEŞ   182591 15 40 55 ELLİBEŞ   195677 33 40 73 YETMİŞÜÇ   250502 17 38 55 ELLİBEŞ   164335 31 33 64 ALTMIŞDÖRT   179826 22 15 35 OTUZBEŞ   314229 26 51 77 YETMİŞYEDİ   315840 G 20 20 YİRMİ   190657 27 35 62 ALTMIŞİKİ   391960 26 48 74 YETMİŞDÖRT   186569 25 G 25 YİRMİBEŞ   135876 20 45 65 ALTMIŞBEŞ   164734 17 23 40 KIRK   141182 29 18 47 KIRKYEDİ   171213 24 42 66 ALTMIŞALTI   186578 10 G 10 ON   263443 16 35 51 ELLİBİR   352706 30 42 72 YETMİŞİKİ   244651 26 33 59 ELLİDOKUZ   258032 33 40 73 YETMİŞÜÇ   163044 G G ــــــ ــــــ   197428 22 34 56 ELLİALTI   137635 25 28 53 ELLİÜÇ   221080 20 21 41 KIRKBİR   378586 27 53 80 SEKSEN   189906 15 35 50 ELLİ   186788 25 51 76 YETMİŞALTI   338038 29 57 86 SEKSENALTI   142955 23 32 55 ELLİBEŞ   162901 29 35 64 ALTMIŞDÖRT   205101 22 37 59 ELLİDOKUZ   258805 22 22 44 KIRKDÖRT   393434 25 22 47 KIRKYEDİ   330263 20 33 53 ELLİÜÇ   308121 11 28 39 OTUZDOKUZ   230592 20 14 34 OTUZDÖRT   297820 16 30 46 KIRKALTI   257379 22 44 64 ALTMIŞDÖRT   309724 22 19 41 KIRKBİR   384686 23 44 67 ALTMIŞYEDİ   337390 18 33 51 ELLİBİR   245325 24 53 77 YETMİŞYEDİ   142844 24 18 42 KIRKİKİ   394175 32 37 69 ALTMIŞDOKUZ   251146 21 16 37 OTUZYEDİ   220577 32 52 84 SEKSENDÖRT   240577 25 14 39 OTUZDOKUZ   350546 24 41 65 ALTMIŞBEŞ   221908 24 43 67 ALTMIŞYEDİ   381183 22 47 69 ALTMIŞDOKUZ   345542 28 19 47 KIRKYEDİ   333305 20 16 36 OTUZALTI   262354 27 42 69 ALTMIŞDOKUZ   316902 23 24 47 KIRKYEDİ                        

 • Hala Sultan Tekkesinde ibadet heyeacanı

  Hala Sultan Tekkesinde ibadet heyeacanı Din İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı vesilesiyle Hala Sultan Tekkesine dün, yüzlerce kişinin katıldığı bir ziyaret gerçekleştirdi. Lefkoşa, Gazimagusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele’

 • Hala Sultan Tekkesi; yarın sadece Din İşleri Başkanlığı ziyaretçilerine açık olacak

  Hala Sultan Tekkesi; yarın sadece Din İşleri Başkanlığı ziyaretçilerine açık olacak Kurban Bayramı münasebetiyle Din İşleri Başkanlığınca 28 Ağustos 2018 Salı günü (Yarın) Hala Sultan Tekkesi’ ne ziyaret gerçekleştirilecektir. Yapılan diğer ziyaretlerde olduğu gibi

 • Kurban Bayramı Hutbesi: Kurban Bayramı

  Kurban Bayramı Hutbesi: Kurban Bayramı Muhterem Müminler! Hicret’in ikinci yılı, Zilhicce ayının onuncu günüydü. Peygamberimiz (s.a.s.), ashâbıyla birlikte ilk kez Kurban Bayramı’nı idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek,

 • Din İşleri Başkanı Atalay’ın Kurban Bayramı Mesajı

  Din İşleri Başkanı Atalay’ın Kurban Bayramı Mesajı Ülke genelinde 21 Ağustos 2018 Salı günü saat 07.00’da kılınacak bayram namazıyla bir Kurban Bayramına daha adım atmış olacağız. Özü itibari ile Cenab-ı Hakk’a bağlılığımızın

HABERLER

KKTC Din İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Yeterlik Sınavı Sonuçları

KKTC Din İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Yeterlik Sınavı Sonuçları   296275 14 51 65 ALTMIŞBEŞ   296254 19 48 67 ALTMIŞYEDİ   244268 28 41 69 ALTMIŞDOKUZ   221765 20 25 45 KIRKBEŞ   248644 G 36 36 OTUZALTI   186343 G G ــــــ ــــــ   256246 13 53 66 ALTMIŞALTI   234928 14 49 63 ALTMIŞÜÇ   345007 23 42 65 ALTMIŞBEŞ   249826 24 55 79 YETMİŞDOKUZ   159909 G G ــــــ ــــــ   279529 25 22 47 KIRKYEDİ   229327 23 20 43 KIRKÜÇ   251973 19 54 73 YETMİŞÜÇ   254797 19 44 63 ALTMIŞÜÇ   238662 24 53 77 YETMİŞYEDİ   250240 22 23 45 KIRKBEŞ   219413 22 25 47 KIRKYEDİ   219253 12 24 34 OTUZDÖRT   173309 24 46 70 YETMİŞ   193206 24 22 46 KIRKALTI   253414 12 21 33 OTUZÜÇ   269181 21 36 57 ELLİYEDİ   292963 25 18 43 KIRKÜÇ   174375 18 21 39 OTUZDOKUZ 399716 11 49 60 ALTMIŞ 274158 25 57 82 SEKSENİKİ 13684002284 20 58 78 YETMİŞSEKİZ 401491 26 51 77 YETMİŞYEDİ 300040 23 54 77 YETMİŞYEDİ 184872 27 56 83 SEKSENÜÇ 259857 G G ــــــ ــــــ 163469 14 45 59 ELLİDOKUZ 289460 29 52 81 SEKSENBİR 308065 10 53 63 ALTMIŞÜÇ 250496 10 41 51 ELLİBİR 256574 17 55 72 YETMİŞİKİ 195588 G G ــــــ ــــــ 279279 13 45 58 ELLİSEKİZ 229517 7 22 29 YİRMİDOKUZ 261858 G G ــــــ ــــــ 191317 21 51 72 YETMİŞİKİ 319692 24 46 70 YETMİŞ 252533 13 46 59 ELLİDOKUZ 194717 22 44 66 ALTMIŞALTI 349295 20 39 59 ELLİDOKUZ 253063 15 20 35 OTUZBEŞ 143967 15 28 43 KIRKÜÇ 219080 G G ــــــ ــــــ 242510 G G ــــــ ــــــ 306380 9 30 39 OTUZDOKUZ 318763 24 50 74 YETMİŞDÖRT 343279 25 54 79 YETMİŞDOKUZ 231062 26 53 79 YETMİŞDOKUZ 274147 18 42 60 ALTMIŞ 257968 26 19 45 KIRKBEŞ 249513 27 51 78 YETMİŞSEKİZ 181386 24 51 75 YETMİŞBEŞ 240697 26 53 79 YETMİŞDOKUZ 311627 17 54 71 YETMİŞBİR 312388 20 46 66 ALTMIŞALTI 165039 16 56 72 YETMİŞİKİ 182202 21 56 77 YETMİŞYEDİ 148948 21 19 40 KIRK 217926 17 42 59 ELLİDOKUZ 222444 17 37 54 ELLİDÖRT 132752 24 49 73 YETMİŞÜÇ 135270 31 53 84 SEKSENDÖRT 221522 19 47 66 ALTMIŞALTI 146950 23 53 76 YETMİŞALTI 376229 19 59 78 YETMİŞSEKİZ 362451 17 55 72 YETMİŞİKİ 313664 26 34 60 ALTMIŞ 178156 33 51 84 SEKSENDÖRT 132464 24 46 70 YETMİŞ 242783 17 53 70 YETMİŞ 176112 16 47 63 ALTMIŞÜÇ 350957 16 54 70 YETMİŞ 140909 18 49 67 ALTMIŞYEDİ 136052 29 51 80 SEKSEN 234077 25 56 81 SEKSENBİR 135896 18 50 68 ALTMIŞSEKİZ 178256 22 45 67 ALTMIŞYEDİ 164671 21 55 76 YETMİŞALTI 209718 21 43 64 ALTMIŞDÖRT 132315 26 53 79 YETMİŞDOKUZ 362613 19 53 72 YETMİŞİKİ 190841 24 57 81 SEKSENBİR 178385 20 43 63 ALTMIŞÜÇ 161498 15 36 51 ELLİBİR 395600 17 57 74 YETMİŞDÖRT 148224 15 54 69 ALTMIŞDOKUZ 178624 7 43 50 ELLİ 143770 18 26 44 KIRKDÖRT 131425 23 51 74 YETMİŞDÖRT 225453 15 40 55 ELLİBEŞ 333812 18 55 73 YETMİŞÜÇ 178383 18 36 54 ELLİDÖRT 363191 22 34 56 ELLİALTI 149110 25 46 71 YETMİŞBİR 189194 24 48 72 YETMİŞİKİ 140204 29 50 79 YETMİŞDOKUZ 189027 23 57 80 SEKSEN 203980 27 52 79 YETMİŞDOKUZ 185007 G G ــــــ ــــــ   221647 21 18 39 OTUZDOKUZ   189246 21 42 63 ALTMIŞÜÇ   179096 G G ــــــ ــــــ   187801 26 41 67 ALTMIŞYEDİ   236934 16 38 54 ELLİDÖRT   114181 30 56 86 SEKSENALTI   235297 26 52 78 YETMİŞSEKİZ   164568 13 27 40 KIRK   227918 18 45 63 ALTMIŞÜÇ   175334 20 15 35 OTUZBEŞ   147902 29 47 76 YETMİŞALTI   174196 21 15 36 OTUZALTI   168791 18 G 18 ONSEKİZ   142153 19 18 37 OTUZYEDİ   137798 29 33 62 ALTMIŞİKİ   132723 28 43 71 YETMİŞBİR   215498 14 43 57 ELLİYEDİ   362652 19 45 64 ALTMIŞDÖRT   363083 15 41 56 ELLİALTI   135840 31 54 85 SEKSENBEŞ   226844 29 48 77 YETMİŞYEDİ   245102 24 41 65 ALTMIŞBEŞ   157767 16 36 52 ELLİİKİ   213744 25 33 58 ELLİSEKİZ   144399 30 45 75 YETMİŞBEŞ   198580 24 32 56 ELLİALTI   147786 G 51 51 ELLİBİR   315619 19 52 71 YETMİŞBİR   316663 25 41 66 ALTMIŞALTI   202533 G G ــــــ ــــــ   190842 18 33 51 ELLİBİR   149716 20 22 42 KIRKİKİ   229685 26 33 59 ELLİDOKUZ   221874 32 46 78 YETMİŞSEKİZ   210956 19 7 26 YİRMİALTI   157245 19 23 42 KIRKİKİ   214404 29 47 76 YETMİŞALTI   147606 23 38 61 ALTMIŞBİR   382306 24 59 83 SEKSENÜÇ   207130 G G ــــــ ــــــ   131166 25 13 38 OTUZSEKİZ   240517 24 18 42 KIRKİKİ   174425 16 42 58 ELLİSEKİZ   382695 21 32 53 ELLİÜÇ   382766 19 45 64 ALTMIŞDÖRT   211587 21 37 58 ELLİSEKİZ   201501 28 36 64 ALTMIŞDÖRT   161773 24 23 47 KIRKYEDİ   112151 G G ــــــ ــــــ   353458 26 48 74 YETMİŞDÖRT   363645 21 46 67 ALTMIŞYEDİ   149503 26 29 55 ELLİBEŞ   317924 21 54 75 YETMİŞBEŞ   179616 17 34 51 ELLİBİR   148081 27 38 65 ALTMIŞBEŞ   182591 15 40 55 ELLİBEŞ   195677 33 40 73 YETMİŞÜÇ   250502 17 38 55 ELLİBEŞ   164335 31 33 64 ALTMIŞDÖRT   179826 22 15 35 OTUZBEŞ   314229 26 51 77 YETMİŞYEDİ   315840 G 20 20 YİRMİ   190657 27 35 62 ALTMIŞİKİ   391960 26 48 74 YETMİŞDÖRT   186569 25 G 25 YİRMİBEŞ   135876 20 45 65 ALTMIŞBEŞ   164734 17 23 40 KIRK   141182 29 18 47 KIRKYEDİ   171213 24 42 66 ALTMIŞALTI   186578 10 G 10 ON   263443 16 35 51 ELLİBİR   352706 30 42 72 YETMİŞİKİ   244651 26 33 59 ELLİDOKUZ   258032 33 40 73 YETMİŞÜÇ   163044 G G ــــــ ــــــ   197428 22 34 56 ELLİALTI   137635 25 28 53 ELLİÜÇ   221080 20 21 41 KIRKBİR   378586 27 53 80 SEKSEN   189906 15 35 50 ELLİ   186788 25 51 76 YETMİŞALTI   338038 29 57 86 SEKSENALTI   142955 23 32 55 ELLİBEŞ   162901 29 35 64 ALTMIŞDÖRT   205101 22 37 59 ELLİDOKUZ   258805 22 22 44 KIRKDÖRT   393434 25 22 47 KIRKYEDİ   330263 20 33 53 ELLİÜÇ   308121 11 28 39 OTUZDOKUZ   230592 20 14 34 OTUZDÖRT   297820 16 30 46 KIRKALTI   257379 22 44 64 ALTMIŞDÖRT   309724 22 19 41 KIRKBİR   384686 23 44 67 ALTMIŞYEDİ   337390 18 33 51 ELLİBİR   245325 24 53 77 YETMİŞYEDİ   142844 24 18 42 KIRKİKİ   394175 32 37 69 ALTMIŞDOKUZ   251146 21 16 37 OTUZYEDİ   220577 32 52 84 SEKSENDÖRT   240577 25 14 39 OTUZDOKUZ   350546 24 41 65 ALTMIŞBEŞ   221908 24 43 67 ALTMIŞYEDİ   381183 22 47 69 ALTMIŞDOKUZ   345542 28 19 47 KIRKYEDİ   333305 20 16 36 OTUZALTI   262354 27 42 69 ALTMIŞDOKUZ   316902 23 24 47 KIRKYEDİ                        

Hala Sultan Tekkesinde ibadet heyeacanı

Hala Sultan Tekkesinde ibadet heyeacanı Din İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı vesilesiyle Hala

Hala Sultan Tekkesi; yarın sadece Din İşleri Başkanlığı ziyaretçilerine açık olacak

Hala Sultan Tekkesi; yarın sadece Din İşleri Başkanlığı ziyaretçilerine açık olacak Kurban Bayramı münasebetiyle Din İşleri Başkanlığınca

Kurban Bayramı Hutbesi: Kurban Bayramı

Kurban Bayramı Hutbesi: Kurban Bayramı Muhterem Müminler! Hicret’in ikinci yılı, Zilhicce ayının

Din İşleri Başkanı Atalay’ın Kurban Bayramı Mesajı

Din İşleri Başkanı Atalay’ın Kurban Bayramı Mesajı Ülke genelinde 21 Ağustos 2018 Salı günü saat 07.00’da

Din Hizmetleri Yeterlik Sınav Duyurusu

Din Hizmetleri Yeterlik Sınav Duyurusu Din İşleri Başkanlığı Din İşleri Sınav Komisyonu Yeterlik

Hala Sultan Tekkesinde ibadet heyeacanı

Hala Sultan Tekkesinde ibadet heyeacanı Proje Hakkında Din İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı vesilesiyle Hala Sultan Tekkesine dün, yüzlerce kişinin katıldığı bir ziyaret gerçekleştirdi. Lefkoşa, Gazimagusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele’ de oluşturulan toplanmaProje Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Hala Sultan Tekkesi; yarın sadece Din İşleri Başkanlığı ziyaretçilerine açık olacak

Hala Sultan Tekkesi; yarın sadece Din İşleri Başkanlığı ziyaretçilerine açık olacak Proje Hakkında Kurban Bayramı münasebetiyle Din İşleri Başkanlığınca 28 Ağustos 2018 Salı günü (Yarın) Hala Sultan Tekkesi’ ne ziyaret gerçekleştirilecektir. Yapılan diğer ziyaretlerde olduğu gibi yarınki ziyarette de Hala SultanProje Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Hala Sultan Tekkesi’ne Bayram Ziyareti için kayıtlar başladı

Hala Sultan Tekkesi’ne Bayram Ziyareti için kayıtlar başladı Proje Hakkında Din İşleri Başkanlığınca, Kurban Bayramı münasebetiyle 28 Ağustos 2018 Salı günü, normal zamanlarda geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından 1000 kişinin katılımıyla Hala Sultan Tekkesi’neProje Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Din İşleri Başkanı Atalay, Yunan Halkına başsağlığı diledi

Din İşleri Başkanı Atalay, Yunan Halkına başsağlığı diledi Proje Hakkında Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanması bizleri derin üzüntüye sevk etti. Maalesef,Proje Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Din İşleri Başkanı Atalay’ın 15 Temmuz Mesajı

Din İşleri Başkanı Atalay’ın 15 Temmuz Mesajı Proje Hakkında Türkiye Cumhuriyetinin yakın zamanda karşı karşıya kaldığı en büyük bir felaketlerden birisi olan 15 Temmuz 2016 menfur darbe girişiminin yıl dönümündeyiz. Türkiye’de, milli ve dini duyguları karanlık emellerineProje Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

KUR'AN-I KERİM

Kur'an Kütüphanesi

NAMAZ

Abdest, Namaz, Sure ve Dualar...

DİNİ BİLGİLER

Kur'an-ı Kerim Hadis Tefsir Elifba Namaz Kurban ..... ....