Bağlantınız başarılı bir şekilde kopyalandı

SP no ve şifreniz ile giriş yapın

Haberler Duyurular Başkandan Yazılar Hutbeler Sizlerden Gelenler Basın Videolar İletişim Bize Yazın Profil

Bağlantınız başarılı bir şekilde kopyalandı

Abone Ol Hesap
30 x
Gelişmiş Arama
Ana Sayfa
Haberler
Başkanlık
Başlıklar
İletişim
Sosyal Medya
Güncel Haberler İhtidalar Ziyaretler Programlar Vaaz ve Sohbetler Diğer Haberler
Haberler Duyurular Hutbe Basın Camilerimiz
Yazılar Başkandan Sizlerden Gelenler Dini Günler Gelişmiş Arama Namaz Vakitleri Videolar
Konum Numaralar Bize Yazın Öneri ve Şikayet
Profil
Twitter Facebook İnstagram Youtube Telegram
Uzay Canlı Labaratuvar
Futbol Basketbol Voleybol Tenis Maraton Yüzme Bisiklet
WEB Frontend WEB Backend Bilgisayar Android IOS MySQL Adobe Microsoft Office
Faruk SEÇKİN

DİN HİZMETLERİNİN GEREKLİLİĞİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Resim yüklenirken bir hata oluştu!
2022-10-08 22:20:43 144,368

  DİN HİZMETLERİNİN GEREKLİLİĞİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 

     İnsanlık tarihi boyunca din ve inanç konusu insanların temel ihtiyaçları İçinde önemli bir yer oluşturmuştur.

 

     İlk insan Âdem a.s bir peygamberdir, aynı zamanda bir babadır bir eştir inanç kaidelerini öğreten bir atadır. İnsanlar doğumundan ölümüne hatta öldükten sonrasında bile dini hizmetlere ihtiyaç duymuştur. Her alanda inançlarına uygun hareket etme ihtiyacı da doğal olarak din alanında ihtisas sahibi kişilere yani din görevlilerine ihtiyacı beraberinde getirmiştir.

 

     Din açısından bu ilmi bize öğreten kaynak, ilahi vahiy ve Peygamberlerdir. Peygamber efendimizde bu kaideleri sahabe-i kirama öğretmiş, Rasulullah efendimizin vefatından sonra da din hizmetlerini yine Peygamber Aleyhisselam'ın tedrisatından geçen Sahabe-i Kiram efendilerimiz üstlenmiş İslam ümmetine, dini sahih kaynaklar ile öğretmeye çalışmışlardır. Tabiin ve daha sonraki dönemlerde de inanç sistemlerinin metodolojisini oluşturan, itikadi ve ameli mezhepler ortaya çıkmış, insanlara hayat boyu itikat, ibadet, muamelat, konularında yol göstermişlerdir. 

 

     Din hizmetleri, her zaman insanlığın meselesi ihtiyacı olmuştur. Tarih boyunca din hizmetleri konusuna temel bilgileri, medreselerde, ilim meclislerinde ve ibadethanelerde, zamanın ilim adamları, müderrisleri, fakihleri, muallimleri, hocaları, mollaları veya imam hatipleri tarafından halka anlatılmaya devam etmiş, talebeler yetiştirmişlerdir. İsimleri ne olursa olsun bu isimlerin temelinde din bilimleri ve din hizmetleri vardır.

 

     Doğduğunda kulağına ezan okunmakla başlayan hayat, erkeklerde sünnet ile devam ederken, ibadetler için dua ve Kur'an'dan sure ezberleme ile ve belli bir yaşa geldiğinde ibadetlerin temellerini öğretme ile sürer. Çocukluk çağlarında oku ile başlayan kitabımızı kendi orijinal harfleriyle Kur'an'ı Kerimi okuyabilmesi istenir. Evlilik nikah ile başlar, boşanmada talak şartları uygulanır.  Miras için Allah'ın Taksim şartları temel kaidedir. Ticaret ve alışverişteki dini kurallar helaller ve haramlara dikkat etmek gerekir.  Faiz, karaborsacılık (ihtikar), olmayan malın satımı (murabaha), borç verme (karzı hasen), Karlı satış sözleşmesi (murabaha), şahitlik, katiplik gibi birçok mesele ticaret hayatımızda bizi sorumlu kılar. Ailede ana baba hakkı, çocuklara karşı görevlerimiz, eşlerin birbirleriyle ilgili sorumlulukları gibi konular bizi ilgilendirir. Mevtanın teçhiz ve tekfini üzerimize farz-ı kifayedir, ortada bırakamayız. Arkasından cenaze namazı ve defin işlemlerini dini kurallara göre yapmalıyız. Bütün bu saydığımız ve sayamadığımız birçok meselenin varlığı din hizmetlerine ihtiyacın ne kadar çok olduğunun delilidir.

 

     İnsanoğlu inanıyor ve inancına göre yaşamak istiyorsa bu sistemlerin usul ve yöntemlerini yapabilmeli veya bu konuda din hizmeti alabileceği din görevlilerine, hocalara, imam hatiplere müracaat etmelidir. Günümüzde din görevlisi yetiştirmek üzere kurslardan başlayıp İmam-Hatip lisesi, İlahiyat lisesi ve ardından üniversitelerde İlahiyat fakülteleri veya İslami ilimler akademilerinde, hocalar, imamlar, din görevlileri yetiştirilmektedir. Devletin bir kurumu olarak Din İşleri Başkanlığımız da yasalar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı beraber hareket ederek din görevlilerine hizmet içi eğitimler vermek suretiyle bu alanda boşluk bırakmamaya çalışmaktadır. 

 

     Bu hizmetleri yerine getirecek din görevlilerimizin din hizmetlerini iyi bilmesi, din görevlisinin eğitimini iyi alması, toplumun bu ihtiyacını eksiksiz tamamlayabilmesi gereklidir. Din hizmetlerinde eğitim olmadan bu hizmetlerin yerine getirilmesi mümkün değildir. Her din görevlisi her an eğitimin içinde olmalı öğrenmeye devam etmelidir. Çünkü İslami ilimler çok geniş alanı kapsamaktadır.

 

     Hayatımızın her alanda hükmeden din hizmetlerine her zaman ihtiyaç olacaktır. Bu ihtiyaç oldukça din görevlisine de ihtiyaç bitmeyecektir. İtikadı sağlam, eğitimli, bilgili, gayretli, yaşayışıyla örnek din görevlilerimize, bizleri eğiten muhterem hocalarımıza selam olsun.